خراسان رضوی، تربت حیدریه،

فردوسی شمالی 48 - کوچه پاساژ حسن زاده - مجتمع کوشا - واحد 4

تلفن مطب : 051-52247003