تهران، تهران،

آدرس 1 : ساختمان پزشکان شماره 1 بیمارستان اراد

تلفن : ۷۷۶۵۷۱۷۴


آدرس 2: تهران، یوسف آباد، خیابان 23، کلینیک جراحی پلاستیک و زیبایی بیمارستان محب کوثر

تلفن : 25015025

تلفن مطب : 77657174 - 25015025