خوزستان، اهواز،

روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15

کیانپارس، خیابان 17 شرقی، بیمارستان آریا، کلینیک خون و انکولوژی

تلفن مطب : 09370405533