خوزستان، اهواز،

كیانپارس - فلكه سوم - میهن شرقی - پلاك 48- كلینیك دكتر مقدر - طبقه پنجم - واحد 10

تلفن مطب : 06133369035


فوق تخصص خون و سرطان کودکان - پيوند مغز استخوان