آذربایجان شرقی، تبریز،

خیابان آزادی - سه راه گلگشت - ساختمان گلگشت - طبقه 4

تلفن مطب : 041-33372000


کتاب هاي تاليف شده: 
 - تفسير باليني آزمايش هاي پزشکي، انتشارات تيمورزاده، چاپ دوم، سال 1390 
 - راهنماي باليني اختلالات رشد، انتشارات چهر، سال 1385 
 - تيروئيد و اختلالات آن در کودکان، انتشارات اديبان، سال 1387 
 - ديابت نوع يک(وابسته به انسولين) به زبان ساده، انتشارات ارجمند، سال 1395 
 - چاقي کودکان: بحران نوظهور، انتشارات ارجمند، سال 1395