فارس، شیراز،

خیابان زند - روبروی اورژانس بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان پزشکی شهر - طبقه سوم - واحد 11

روزهای زوج ساعت 15تا19

تلفن مطب : 09398733414