فلوشیپ فوق تخصص قلب و فشلر خون

بورد تخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران

دوره تکمیلی از اینزل هاسپیتال کشور سوئیس

مهارت در درمان و مداخلات پیشرفته  قلب و عروق

1 اسفند 1396 - 11:19
بازدید ها: 275

فلوشیپ فوق تخصص قلب و فشلر خون

بورد تخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران

دوره تکمیلی از اینزل هاسپیتال کشور سوئیس

مهارت در درمان و مداخلات پیشرفته  قلب و عروق

1 اسفند 1396 - 11:14
بازدید ها: 92