خوزستان، اهواز،

کوی معین زاده - خیابان نارون - جنب داروخانه دکتر سجادی

صبح: 10-13:30 بعد از ظهر: 17-21:30

تلفن مطب : 061-33320054