آذربایجان شرقی، تبریز،

چهار راه باغ شمال - ابتدای خیابان 17 شهریور - ساختمان برتر - طبقه همکف

تلفن مطب : 041-35567681