اصفهان، کاشان،

میدان امام حسین (فلکه فین)، ابتدای مدرس، نبش سیاست 7

تلفن مطب : 03155319712 - 03155319721


ساعت کار شيفت عصر 4 الي 9

فيزيوتراپي اختلالات و ضايعات ارتوپدي و ضايعات ورزشي

کنترل درد

فيزيوتراپي آسيب هاي مغز و اعصاب و اختلالات کف لگن

مرکز تخصصي کنترل درد، توانبخشي دست و بيوفيدبک