مرکزی، اراک،

خیابان شهید شیرودی (خرم) - ساختمان پاستور - طبقه اول

تلفن مطب : 33138891