آذربایجان شرقی، 0،

تبریز،خیابان دانشگاه،روبروی بیمارستان شهید مدنی،ساختمان پزشکان کیمیا،طبقه اول

تلفن مطب : 041-33362018