تهران، تهران،

جردن

پاسداران

تلفن مطب : 88658049 - 88647508


داراي بورد تخصصي ارتودنسي  از دانشگاه شهيد بهشتي تهران