هرمزگان، بندرعباس،

ابتدای چهارراه مرادی به سمت سازمان، ساختمان مثبت، طبقه دوم

تلفن مطب : 07632234408


دکتر حبيب جعفري متخصص و جراح چشم و فلوشيپ فوق تخصصي پيوند قرنيه ، ليزيک و آب مرواريد