برگزاری كارگاه تخصصی طرحواره درمانی زوجین ویژه متخصصان، روانشناسان و روانپزشكان توسط خانم دكتر ماندانا شعبان
سه روش درمانی در زوج درمانی كه بیشترین شواهد تاثیر گذاری را دارند:١.طرحواره درمانی٢.رفتاردرمانی دیالكتیك٣. درمان هیجان مداركه ازین میان طرحواره درمانی و رفتار درمانی دیالكتیك در مشكلات دشوار هم موثرترین هستند.منبع:breaking negative relationship pattern
19 مرداد 1396 - 12:16
بازدید ها: 354
✍️عشق ویرانگر شخصیت خودشیفتهمحبوب خود پسند "شخصیت خود شیفته "وی اصرار زیادی به دریافت تحسین و تمجید از سوی دیگران دارد . سه ویژگی برجسته را می توان در آن ها مشاهده نمود :
  اهمیت فوق العاده زیاد برای خود قائل می شوند.  همواره در صدد دریافت تحسین و تمجید از طرف دیگران هستند.  قادر به هم حسی و همدلی و درک دیگران نیستند.
نسبت به خود دارای احساس خود بزرگ بینی هستند. برداشتی غلو شده از توانایی ها و موفقیت های خود دارند، به مانند طاووس در میان دیگران راه می روند و از هیچ فرصتی برای جلب دیگران به تمجید از بزرگی ذاتی خویش غفلت نمی ورزند. اگر محبوبتان فردی خود شیفته است ، شما غالبا احساس خواهید نمود که ویژگی ها و احساسات شما را نادیده می انگارد. عزت نفس بسیار شکننده دارد. توقع دریافت توجه خاص از سوی دیگران برجسته ترین ویژگی آن هاست .افزون بر تکبر، فخر فروشی و ادعای سروری از ویژگی های وی است. او دارای نقص شدید در برقراری رابطه صمیمانه با دیگران است . این نقص احساس همدلی است ، به همین دلیل وی قادر به درک و فهم شما و احساسات ، تجربه ها و تمایلات شما نیست. او نمی تواند به تبادل دوسویه عاطفی بپردازد. هنگامی که در زمینه تحسین و تمجید احساس ناموفقی کند یا رفتار متکبرانه اش زیر سوال رود ، احساس می کند مورد حمله و تحقیر واقع شده است و بدنبال آن ممکن است به وسیله بداخلاقی ، قهر، خشم ، تحقیر و یا فحاشی و در برخی موارد  حمله فیزیکی نشان دهد.ویژگی های شخصیت خود شیفته
  خود را فرد بسیار مهمی می داند و غالبا در مورد توانایی ها و موقعیت های خود غلو می کند.  ذهن او همواره در حال خیالپردازی در باره موفقیت ، قدرت ، زیبایی و یا عشق است.  او خود را فرد خاصی می داند که توسط افراد خاص ، باهوش و مشهور درک می کند#شخصیت خودشیفته  
22 تیر 1396 - 13:27
بازدید ها: 659