خوزستان، بهبهان،

چهارراه مراحل، خیابان پیروز، روبروی بانک پارسیان، مجتمع پزشکی ایران، طبقه دوم

تلفن مطب : 061-52834405