مددجویانی که دچار قطع دست در هرناحیه ای هستند میتوانند برای طراحی و ساخت پروتزهای الکتریکی(مایوالکتریک) با بالترین دقت و کیفیت به کلینیک نگین طب مراجعه کنند

4 بهمن 1399 - 23:8
بازدید ها: 32