آذربایجان شرقی، تبریز،

هفده شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان سامان - طبقه زیرزمین

تلفن مطب : 041-35570600