اصفهان، اصفهان،

بلوار کشاورز - حد فاصل سه راه سیمین و چهارراه مفتح - ساختمان دی - واحد 13 شرقی

تلفن مطب : 03137768938


سنوگرافيهاي تخصصي پايش رشد و  سلامت جنين ، آنومالي اسکن ،  NT  ، داپلر رنگي،   IUGR،  بررسي  چسبندگي جفت و سنوگرافي  تخصصي پستان ، واژينال در اين مرکز توسط پزشک خانم  انجام ميگيرد 

نوبت دهي همه روزه تلفني و حضوري امکان پذير است

 طرف قرارداد با بيمه ايران -دانا - سينا