قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

رحمانی
38
60
خانــم

توده روده بزرگ خانم رحمانی؟

دو سه ماه درد زیر ناف داشته و هنگام دفع مشکل داشته
بهدکتر مراجعه کرد و آزمایش مدفوع داد. خون مخفی مشاهده شد

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 16 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراحي روده بزرگ (کولورکتال) خوب در تهران

سوالات مشابه