قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

م
35
70
خانــم

آزمایشhpv؟

سلام،اگرآزمایشhpvکه انجام داده ایم ناقص باشدیعنی فقط روی پرخطرهاآزمایش شده اما روی کم خطرها آزمایش نشده باشد امکان دارد دکتر تست رادوباره تکرارکند؟لطفاجواب دهید.باتشکر

1 پـاسـخ


بازدید : 41 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران