قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

رضواني
۴۶
۸۳
آقــا

درد و تحریک پذیری زانوی پا به همراه قفل کردن؟

سلام علت درد و تحریک پذیری زانوی پای چپ به اندازه یک سانت کنار کشکک به همراه قفل کردن زانو درد بسیار زیاد هنگاه خم کردن زانو

2 پـاسـخ


بازدید : 48 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص ارتوپد - جراح استخوان خوب در تهران

سوالات مشابه