قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

اسحاق
۲۵
۷۰
آقــا

کم بودن اسپرم 6سال ازداوج کردم بچه ندارم؟

من شوهرم مشکل اسپرم داره بچه دارنمیشیم

1 پـاسـخ


بازدید : 30 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص زنان و زايمان خوب در تهران

سوالات مشابه