قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

پروين نديمي
۸۰
۶۵
خانــم

یافتن جراح عروق برای گذاشتن فیستول جهت دیالیز؟

مدتی است حدوداپانزده روز است دیالیزمیکنم ودرران پایم کته ترگذاشته شده دربیمارستان شهیدبهشتی نوشهر.درحال حاضرمتخصص داخلی درنوشهرمیگویدبجای کته تر بایدفیستول گذاشته شود وکته ترعفونت میکند لطفابرای انجام این مورد راهنمایی کنید آیاچه کنم؟

متاسفانه تا به حال، پاسخی برای این سوال ثبت نشده است

بازدید : 21 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراح قلب و عروق خوب در تهران

سوالات مشابه