281
دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی

دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی

شماره نظام : 70899
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی

051-32790776
مشهد

خیابان مفتح 14 (ابوریحان11) - مقابل بیمارستان شهیدهاشمی نژاد - ساختمان پزشکان اندیشه

09015590064
نمایش آدرس بر روی نقشه
نمونه کار دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی 1 نمونه کار دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی 2 نمونه کار دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی 3
نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید ابوالفضل پورتوانایی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید