دکتر

دکتر محمد خلفی

دکترا پزشک عمومی (طب سنتی - حجامت) در شیراز

شماره نظام : 70629
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر محمد خلفی

38439163 _ 38439583
شیراز

بلوار پاسداران - جنب درمانگاه محمد رسول اله - ساختمان پزشکان سینا

دکترای حرفه ای پزشک عمومی - طب سنتی - حجامت و زالو درمانی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمد خلفی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است