117
دکتر محمد خلفی

دکتر محمد خلفی

شماره نظام : 70629
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر محمد خلفی

38439163 _ 38439583
شیراز

بلوار پاسداران - جنب درمانگاه محمد رسول اله - ساختمان پزشکان سینا

دکترای حرفه ای پزشک عمومی - طب سنتی - حجامت و زالو درمانی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمد خلفی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید