دکتر محمد امامعلی زاده

دکتر محمد امامعلی زاده

متخصص داخلی در کنگان

شماره نظام : 137321
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر محمد امامعلی زاده

077-37225406
کنگان

خیابان 17شهریور - ساختمان پزشکان - طبقه زیرزمین

09179580458
نمایش آدرس بر روی نقشه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمد امامعلی زاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید