2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر بهروز فدوی

01152230584
چالوس

خیابان گلسرخی - ساختمان پزشکان یاس - طبقه 3 - واحد یک

نظرات و تجربیات در مورد دکتر بهروز فدوی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید