دکتر

دکتر سعیده شکری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در نیشابور

شماره نظام : 131455
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر سعیده شکری

051-43219298 // 051-43219297
نیشابور

خیابان عطار - نبش عطار 10- ساختمان خیام - طبقه منهای یک

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سعیده شکری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است