11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 1:9
مهرداد برکتين
متخصص دندانپزشکي ترميمي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرداد برکتين

سعيد رضايي
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر سعيد رضايي

محمدرضا مالکي پور اصفهاني
متخصص دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر محمدرضا مالکي پور اصفهاني

بيژن موحديان عطار
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر بيژن موحديان عطار

علي بيگي
دکترا دندانپزشک
اصفهان - شاهين شهر
دکتر علي بيگي

پژمان محقق منتظري
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر پژمان محقق منتظري

سيد محمد رضوي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد رضوي

زهرا درعلي بني
دکترا دندانپزشک
اصفهان - نجف آباد
دکتر زهرا درعلي بني

بهناز برکتين
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر بهناز برکتين

رضا روزبه
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر رضا روزبه

رامين عطايي کچويي
دکترا دندانپزشک
اصفهان - زرين شهر
دکتر رامين عطايي کچويي

راضيه سالور
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر راضيه سالور
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم