6 خرداد 1396 - ساعت : 21:58

دکتر مهران بابايي فومشي

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

تهران - تهران
دکتر مهران بابايي فومشي

دکتر عبدالرحيم مسجدي زاده

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

خوزستان - اهواز
دکتر عبدالرحيم مسجدي زاده

دکتر محسن بهرامي

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن بهرامي

دکتر حميد محبوبي پور

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

البرز - کرج
دکتر حميد محبوبي پور

دکتر يوسف بافنده تيز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر يوسف بافنده تيز

دکتر ناصر ابراهيمي درياني

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

تهران - تهران
دکتر ناصر ابراهيمي درياني

دکتر علي بهاري

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

خراسان رضوي - مشهد
دکتر علي بهاري

دکتر حسين فروتن پيش بيجاري

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

تهران - تهران
دکتر حسين فروتن پيش بيجاري

دکتر حسن وثوقي نيا

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

خراسان رضوي - مشهد
دکتر حسن وثوقي نيا

دکتر رامين قديمي

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

تهران - تهران
دکتر رامين قديمي

دکتر علي اصغر کشاورز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي اصغر کشاورز

دکتر محمد ابراهيم قمر چهره

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

تهران - تهران
دکتر محمد ابراهيم قمر چهره
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغين بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم