لیست پزشکان فوق تخصص گوارش، معده و کبد

تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر علیرضا سیاح

دکتر علیرضا سیاح

فوق تخصص گوارش و کبد
کارگر شمالي
اولین نوبت: فردا شنبه 3ظهر
پزشک ویــــژه
اصفهان
دکتر مسعود عطایی

دکتر مسعود عطایی

فوق تخصص گوارش و کبد
چهارراه فلسطين
پزشک ویــــژه
ساری
دکتر محمد آقاجانیان عمران

دکتر محمد آقاجانیان عمران

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان قارن
تهران

دکتر حسین صالحی

فوق تخصص گوارش و کبد و مجاری صفراوی
ميدان ونک
شهرضا

دکتر علیرضا پروانه

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان شهيد بهشتي
تبریز نوبت دهی اینترنتی

دکتر رویا صدقی

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
گلگشت
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
اصفهان
دکتر مهدی احمدیان

دکتر مهدی احمدیان

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان طيب
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر سید محمد باقر متولیان

دکتر سید محمد باقر متولیان

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
وليعصر
اولین نوبت: 4روز دیگر 5عصر
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر فرشاد ناصری فر

دکتر فرشاد ناصری فر

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
اشرفي اصفهاني
اولین نوبت: فردا شنبه 5عصر
تبریز نوبت دهی اینترنتی
دکتر زهرا نورپناه

دکتر زهرا نورپناه

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان هفده شهريور
اولین نوبت: 5روز دیگر 4عصر
بابل نوبت دهی اینترنتی
دکتر بهار بناساز

دکتر بهار بناساز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین و مجاری صفراوی
ميدان کشوري
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
تبریز نوبت دهی اینترنتی
دکتر علی حسین ولی وند

دکتر علی حسین ولی وند

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان پاستور جديد
اولین نوبت: فردا شنبه 5عصر
تهران
دکتر بابک نوری نیر

دکتر بابک نوری نیر

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان مطهري
اصفهان نوبت دهی اینترنتی
دکتر علیرضا سعادتمند

دکتر علیرضا سعادتمند

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان آمادگاه
اولین نوبت: فردا شنبه 6عصر
تهران
دکتر محمد علی محمدزاده

دکتر محمد علی محمدزاده

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
شهرک غرب
خرم آباد نوبت دهی اینترنتی

دکتر علیرضا موید کاظمی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین و آندوسکپی
ميدان شهدا
اولین نوبت: فردا شنبه 3ظهر
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر محمد پناهیان

دکتر محمد پناهیان

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
خيابان پيروزي
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر حسین ضیائی

دکتر حسین ضیائی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بزرگراه چمران
اهواز
دکتر احمد نژادی سلامی

دکتر احمد نژادی سلامی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
نادري
زنجان
دکتر مریم جامه شورانی

دکتر مریم جامه شورانی

فوق تخصص گوارش و کبد
چهارراه سعدي
تهران
دکتر محمد علی کریمی

دکتر محمد علی کریمی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
 شهرک غرب
  1. دکتریاب
  2. دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان

    انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

    لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

    دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است