3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:16
مهران بابايي فومشي
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
تهران - تهران
دکتر مهران بابايي فومشي

عبدالرحيم مسجدي زاده
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
خوزستان - اهواز
دکتر عبدالرحيم مسجدي زاده

محسن بهرامي
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن بهرامي

يوسف بافنده تيز
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر يوسف بافنده تيز

حميد محبوبي پور
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
البرز - کرج
دکتر حميد محبوبي پور

ناصر ابراهيمي درياني
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
تهران - تهران
دکتر ناصر ابراهيمي درياني

علي بهاري
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
خراسان رضوي - مشهد
دکتر علي بهاري

حسين فروتن پيش بيجاري
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
تهران - تهران
دکتر حسين فروتن پيش بيجاري

حسن وثوقي نيا
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حسن وثوقي نيا

رامين قديمي
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
تهران - تهران
دکتر رامين قديمي

مژگان فروتن
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
تهران - تهران
دکتر مژگان فروتن

علي اصغر کشاورز
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي اصغر کشاورز
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغين بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم