لیست پزشکان متخصص گوارش و کبد بالغین ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر رامین بهروزیان

دکتر رامین بهروزیان فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
17886
ارومیه
بدون تصویر

دکتر کامران شاطری فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
8703
ارومیه
دکتر اسد هاشمی

دکتر اسد هاشمی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
2434
ارومیه
بدون تصویر

دکتر میرهادی موسوی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
461
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغین بر حسب شهر