مطب پزشکان متخصص شنوایی سنجی در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان شنوایی سنجی در ارومیه

بهترین دکتر شنوایی سنجی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر لیلا حسین نژاد کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
54

دکتر سمیع یوسفی کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
52

دکتر رضا منثوری کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
51

دکتر اکبر حبیبی کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
48

دکتر مهسا تارویردی زاده کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
40

دکتر جابر نوید کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
40

دکتر مسعود قنبربیگی طاهری کارشناس ارشد شنوایی سنجی در ارومیه
39

دکتر بهنام تیموری جلبری کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
36
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان شنوایی سنجی بر حسب شهر