مطب پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
13699
دکتر شاهین مهین

دکتر شاهین مهین متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
12837
بدون تصویر

دکتر محمدرضا اللهیاری ثانی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
2240
دکتر چیا پروتی قلات

دکتر چیا پروتی قلات متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
822
دکتر ابوالفضل صرصرشاهی

دکتر ابوالفضل صرصرشاهی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
287
دکتر حمید غنی زاده

دکتر حمید غنی زاده متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه
219
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر