لیست دکتر مغز و اعصاب (نورولوژی) خوب در ارومیه

لیست بهترین پزشکان متخصص مغز و اعصاب ارومیه - متخصص مغز و اعصاب خوب در ارومیه - بهترین دکتر مغز و اعصاب ارومیه - فوق تخصص مغز و اعصاب در ارومیه - لیست پزشکان مغز و اعصاب ارومیه - بهترین دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب در ارومیه - فوق تخصص نورولوژی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر شاهین مهین مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر شاهین مهین متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
16975
ارومیه
:)
دکتر محمدرضا اللهیاری ثانی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
3665
ارومیه
دکتر ابوالفضل صرصرشاهی مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر ابوالفضل صرصرشاهی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2171
ارومیه
دکتر حمید اشرفی حیدرلو مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر حمید اشرفی حیدرلو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1455
ارومیه
:)
دکتر سورنا نظرباغی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1429
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضایی اقدم مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر آرش موسی الرضایی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1355
ارومیه
دکتر حمید غنی زاده مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر حمید غنی زاده متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
800
ارومیه
دکتر منوچهر معتمدیان مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر منوچهر معتمدیان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
492
ارومیه
دکتر خالید باپیری مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر خالید باپیری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
331
ارومیه
دکتر ابراهیم فتح اله پور مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر ابراهیم فتح اله پور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
277
ارومیه
:)
دکتر بابک احمدی سلماسی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
214
ارومیه
دکتر عسکر انتظاری مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر عسکر انتظاری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
131

لیست پزشکان ارومیه

لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی)

صبــر کنید