لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
15206
ارومیه
دکتر شاهین مهین

دکتر شاهین مهین متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
13821
ارومیه
بدون تصویر

دکتر محمدرضا اللهیاری ثانی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2450
ارومیه
دکتر ابوالفضل صرصرشاهی

دکتر ابوالفضل صرصرشاهی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
685
ارومیه
دکتر حمید غنی زاده

دکتر حمید غنی زاده متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
388
ارومیه
بدون تصویر

دکتر سورنا نظرباغی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
173
ارومیه
دکتر حمید اشرفی حیدرلو

دکتر حمید اشرفی حیدرلو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
163
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضایی اقدم

دکتر آرش موسی الرضایی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
104
ارومیه
دکتر منوچهر معتمدیان

دکتر منوچهر معتمدیان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
65
ارومیه
دکتر خالید باپیری

دکتر خالید باپیری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
48
ارومیه
دکتر ابراهیم فتح اله پور

دکتر ابراهیم فتح اله پور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
41
ارومیه
دکتر عسکر انتظاری

دکتر عسکر انتظاری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
34
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر