4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:9
رامين عالي نژاد
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر رامين عالي نژاد

ليلا شير بيگي
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر ليلا شير بيگي

مهرو صادق پور
دکترا پزشکي عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرو صادق پور

اردوان شهردار
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر اردوان شهردار

علي اصغر زنده دل
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر علي اصغر زنده دل

عاطفه ميرسيدي
دکترا پزشکي عمومي
  -  
دکتر عاطفه ميرسيدي

محسن شبيري
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر محسن شبيري

مهرزاد خوش برش
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر مهرزاد خوش برش

سيد بهزاد مهر پويا
دکترا پزشکي عمومي
البرز - کرج
دکتر سيد بهزاد مهر پويا

سهيلا نانکلي
دکترا پزشکي عمومي
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر سهيلا نانکلي

محمد مهدي ميوه چي
دکترا پزشکي عمومي
  -  
دکتر محمد مهدي ميوه چي

سپيده طهراني قديم
دکترا پزشکي عمومي
آذربايجان غربي - مياندوآب
دکتر سپيده طهراني قديم
لیست پزشکان پزشکي عمومي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم