7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:38
غلامرضا کردافشاري
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر غلامرضا کردافشاري

امير هومن کاظمي مطلق
دکتراي تخصصي طب سنتي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر امير هومن کاظمي مطلق

حسين رضايي زاده
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر حسين رضايي زاده

ناصر رضايي پور
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر ناصر رضايي پور

مامک هاشمي حبيب آبادي
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر مامک هاشمي حبيب آبادي

عارف قنبرزاده علي بلاغي
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر عارف قنبرزاده علي بلاغي

سيد احمد موسوي نژاد
متخصص طب سنتي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد احمد موسوي نژاد

حسين خيرانديش
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر حسين خيرانديش

سيد سعيد اسماعيلي صابر
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد اسماعيلي صابر

رسول چوپاني زنجاني
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر رسول چوپاني زنجاني

محسن ناصري
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر محسن ناصري
لیست پزشکان طب سنتي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم