7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:48
شادي نصيري راد
دکترا داروسازي
زنجان - زنجان
دکتر شادي نصيري راد

محمد حسين صالحي سورمقي
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر محمد حسين صالحي سورمقي

نيما ترابي گلسفيد
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر نيما ترابي گلسفيد

هيبت اله کلانتري
دکترا داروسازي
خوزستان - اهواز
دکتر هيبت اله کلانتري

حسين وطن پور
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر حسين وطن پور

پيمان ترحمي
دکترا داروسازي
البرز - کرج
دکتر پيمان ترحمي

اکبر کوشانفر
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر اکبر کوشانفر

وحيد رمضاني
دکترا داروسازي
  -  
دکتر وحيد رمضاني

کامران شريفي
دکترا داروسازي
-
دکتر کامران شريفي

بيتا مسگرپور
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر بيتا مسگرپور

مهران کلانترهرمزي
دکترا داروسازي
خوزستان - اهواز
دکتر مهران کلانترهرمزي

آيت اميري
دکترا داروسازي
  -  
دکتر آيت اميري
لیست پزشکان داروسازي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم