8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:47
احمدرضا رافع
متخصص زنان و زايمان
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر احمدرضا رافع

مجيد کريمي
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر مجيد کريمي

محسن کيان پور
متخصص روانپزشک (روانشناس)
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر محسن کيان پور

هاله قصري
متخصص زنان و زايمان
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر هاله قصري

افشين صديقها
متخصص پوست و مو
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر افشين صديقها

داود بکتاش
متخصص پوست و مو
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر داود بکتاش

محمد اريش
متخصص چشم پزشک
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر محمد اريش

مينا دليري
متخصص پوست و مو
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر مينا دليري

محمدعلي مشهدي
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر محمدعلي مشهدي

افسانه مسرت
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر افسانه مسرت

عليرضا مالکي
متخصص چشم پزشک
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر عليرضا مالکي

فرامرز فاضلي
فلوشيپ تخصصي پيوند کليه
سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر فرامرز فاضلي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان زاهدان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم