لیست آزمایشگاههای زاهدان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زاهدان
زاهدان
:(

دکتر مهدی جهان تیغ متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
111
زاهدان
:(

دکتر سیمین سرگلزایی مقدم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
172
زاهدان
:(

دکتر عباسعلی نیازی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
85
زاهدان
:(

دکتر اسماعیل صانعی مقدم دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
88
زاهدان
:(

دکتر حمیدرضا محمدزاده دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
85
زاهدان
:(

دکتر حمیدرضا هجرانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
73
زاهدان
:(

دکتر حمید حیرانی مقدم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
66
لیست پزشکان زاهدان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر