لیست آزمایشگاههای زاهدان

آدرس و تلفن آزمایشگاه های زاهدان

بهترین آزمایشگاه های زاهدان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زاهدان
بدون تصویر

دکتر مهدی جهان تیغ متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زاهدان
55
بدون تصویر

دکتر سیمین سرگلزایی مقدم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زاهدان
113
بدون تصویر

دکتر عباسعلی نیازی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زاهدان
46
بدون تصویر

دکتر حمیدرضا محمدزاده دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در زاهدان
48
بدون تصویر

دکتر حمیدرضا هجرانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در زاهدان
42
بدون تصویر

دکتر اسماعیل صانعی مقدم دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در زاهدان
40
بدون تصویر

دکتر حمید حیرانی مقدم متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زاهدان
33
لیست پزشکان زاهدان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر