8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:42
آرمان احمدزاده
فوق تخصص روماتولوژيست
تهران - تهران
دکتر آرمان احمدزاده

محسن اخياني
فوق تخصص روماتولوژيست
البرز - کرج
دکتر محسن اخياني

مهرزاد حاجي عليلوي بناب
فوق تخصص روماتولوژيست
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهرزاد حاجي عليلوي بناب

فرهاد غريب دوست
فوق تخصص روماتولوژيست
تهران - تهران
دکتر فرهاد غريب دوست

کريم مولا هويزه
فوق تخصص روماتولوژيست
خوزستان - اهواز
دکتر کريم مولا هويزه

محمود اکبريان
فوق تخصص روماتولوژيست
تهران - تهران
دکتر محمود اکبريان

الهام رجايي
فوق تخصص روماتولوژيست
خوزستان - اهواز
دکتر الهام رجايي

اکبر رجايي
فوق تخصص روماتولوژيست
فارس - شيراز
دکتر اکبر رجايي

احمد رضا جمشيدي
فوق تخصص روماتولوژيست
تهران - تهران
دکتر احمد رضا جمشيدي

همايون الهي
فوق تخصص روماتولوژيست
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر همايون الهي

منصور ثالثي
فوق تخصص روماتولوژيست
اصفهان - اصفهان
دکتر منصور ثالثي

علي جواد زاده
فوق تخصص روماتولوژيست
تهران - تهران
دکتر علي جواد زاده
لیست پزشکان روماتولوژيست بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم