لیست پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
22893
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
14683
تبریز
:(

دکتر اباسعد قره داغی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
7845
اهواز
دکتر عبدالهادی جهانشاهی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر عبدالهادی جهانشاهی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
6555
اصفهان
دکتر غلامرضا مهاجری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر غلامرضا مهاجری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
3673
اهواز
دکتر محمدرضا فرحناک جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر محمدرضا فرحناک فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
3291
اراک
:(

دکتر شاهین فاتح فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
2535
تهران
دکتر سید امیر موسویان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر سید امیر موسویان فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
2373
تهران
دکتر علی قربانی آبدهکاه جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر علی قربانی آبدهکاه فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1811
تهران
:(

دکتر رضا عاصمی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1547
بجنورد
:(

دکتر حمیدرضا توکلی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1105
ساری
دکتر غلامعلی گدازنده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر غلامعلی گدازنده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1014
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص