8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:44
وحيد منتظري
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر وحيد منتظري

شهريار هاشم زاده
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شهريار هاشم زاده

عبدالهادي جهانشاهي
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
خوزستان - اهواز
دکتر عبدالهادي جهانشاهي

اباسعد قره داغي
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اباسعد قره داغي

محمدرضا فرحناک
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
خوزستان - اهواز
دکتر محمدرضا فرحناک

غلامرضا مهاجري
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
  -  
دکتر غلامرضا مهاجري

شاهين فاتح
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
مرکزي - اراک
دکتر شاهين فاتح

سيد امير موسويان
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد امير موسويان

رضا عاصمي
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
تهران - تهران
دکتر رضا عاصمي

حميدرضا توکلي
فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
خراسان شمالي - بجنورد
دکتر حميدرضا توکلي

علي قرباني آبدهکاه
فلوشيپ تخصصي جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
تهران - ري
دکتر علي قرباني آبدهکاه

شاهرخ تقوي
متخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)
  -  
دکتر شاهرخ تقوي
لیست پزشکان جراحي قفسه صدري سينه (توراکس) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم