پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)


مشهد

دکتر حمیدرضا توکلی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : ميدان بيمارستان امام رضا
تهران
دکتر سید امیر موسویان

دکتر سید امیر موسویان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : مطهري
تبریز

دکتر احمد شیخلو

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان حافظ
تبریز
دکتر وحید منتظری

دکتر وحید منتظری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : کلينيک شيخ الرئيس
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان 7 تير
تبریز

دکتر اباسعد قره داغی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : آزادي
اهواز
دکتر عبدالهادی جهانشاهی

دکتر عبدالهادی جهانشاهی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : نادري
اصفهان
دکتر غلامرضا مهاجری

دکتر غلامرضا مهاجری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : شمس آبادي
ساری
دکتر غلامعلی گدازنده

دکتر غلامعلی گدازنده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان فرهنگ
اهواز
دکتر محمدرضا فرحناک

دکتر محمدرضا فرحناک

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : کيانپارس
اراک
دکتر شاهین فاتح

دکتر شاهین فاتح

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان بهشتي
کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعی

دکتر هوشنگ ورعی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : پارکينگ شهرداري
رشت
دکتر منوچهر آقاجان زاده

دکتر منوچهر آقاجان زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان گلسار
مشهد
دکتر رضا باقری

دکتر رضا باقری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان کوهسنگي
قزوین
دکتر پرویز فلاح عابد

دکتر پرویز فلاح عابد

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان فردوسي
تهران تهران
دکتر علی قربانی آبدهکاه

دکتر علی قربانی آبدهکاه

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : بيمارستان شريعتي
قزوین
دکتر علیرضا محمدزاده

دکتر علیرضا محمدزاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان خيام
اصفهان

دکتر سید عباس طباطبایی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان شمس آبادي
اردبیل
دکتر ایرج فیضی خانکندی

دکتر ایرج فیضی خانکندی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : سرچشمه
تهران

دکتر رضا عاصمی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : شريعتي
ارومیه
دکتر لطیف قندیلی

دکتر لطیف قندیلی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان امام
تهران
دکتر محمد وزیری

دکتر محمد وزیری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : بيمارستان محب مهر و ميلاد
مشهد
دکتر علی صدری زاده

دکتر علی صدری زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : بلوار ملاصدرا
کرمانشاه
دکتر سید محمدعلی حسامی

دکتر سید محمدعلی حسامی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : پارکينگ شهرداري
اهواز
دکتر سید محمدرضا فخرایی

دکتر سید محمدرضا فخرایی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : -
زنجان
دکتر کریم سعادتی

دکتر کریم سعادتی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : چهارراه سعدي
مشهد
دکتر احمد رجایی خراسانی

دکتر احمد رجایی خراسانی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : بيمارستان رضوي
مشهد
دکتر سید حسین فتاحی معصوم

دکتر سید حسین فتاحی معصوم

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : کلينيک ويژه بيمارستان قائم
شیراز
دکتر آرمین امیریان

دکتر آرمین امیریان

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيبان ...
رشت
دکتر محمدرضا عسگری

دکتر محمدرضا عسگری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : گلباغ نماز
  1. دکتریاب
  2. لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
    لیست پزشکان بر حسب تخصص
    دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

    لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

    دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است