لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراحي قفسه صدري سينه (توراکس) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر وحيد منتظري

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر وحيد منتظري

دکتر شهريار هاشم زاده

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شهريار هاشم زاده

دکتر عبدالهادي جهانشاهي

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

خوزستان - اهواز
دکتر عبدالهادي جهانشاهي

دکتر اباسعد قره داغي

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اباسعد قره داغي

دکتر محمدرضا فرحناک

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

خوزستان - اهواز
دکتر محمدرضا فرحناک

دکتر غلامرضا مهاجري

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

  -  
دکتر غلامرضا مهاجري

دکتر شاهين فاتح

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

مرکزي - اراک
دکتر شاهين فاتح

دکتر سيد امير موسويان

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد امير موسويان

دکتر رضا عاصمي

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

تهران - تهران
دکتر رضا عاصمي

دکتر علي قرباني آبدهکاه

فلوشيپ تخصصي جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

تهران - ري
دکتر علي قرباني آبدهکاه

دکتر حميدرضا توکلي

فوق تخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

خراسان شمالي - بجنورد
دکتر حميدرضا توکلي

دکتر شاهرخ تقوي

متخصص جراحي قفسه صدري سينه (توراکس)

  -  
دکتر شاهرخ تقوي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم