مطب پزشکان متخصص جراح عمومی

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
35601
دکتر لعبت گرانپایه

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی در تهران
27456
دکتر علیرضا مهاجری

دکتر علیرضا مهاجری متخصص جراح عمومی در اصفهان
24984
دکتر وحید منتظری

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز
19687
دکتر سعید درخشانی

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
19191
دکتر عبدالرضا آرمن

دکتر عبدالرضا آرمن متخصص جراح عمومی در اهواز
18775
دکتر فرامرز پازیار

دکتر فرامرز پازیار متخصص جراح عمومی در اهواز
16579
دکتر مهین نقیب زاده

دکتر مهین نقیب زاده متخصص جراح عمومی در اهواز
15611
دکتر منصور یزدان بد

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی در تهران
13809
دکتر محمد شیرخدا

دکتر محمد شیرخدا متخصص جراح عمومی در تهران
13813
دکتر فخری السادات انارکی فیروز

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
13417
دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز
12522
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص