لیست پزشکان متخصص جراح عمومی

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
37148
تهران
دکتر لعبت گرانپایه

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی
29085
اصفهان
دکتر علیرضا مهاجری

دکتر علیرضا مهاجری متخصص جراح عمومی
26717
تبریز
دکتر وحید منتظری

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
21006
تهران
دکتر سعید درخشانی

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
20466
اهواز
دکتر عبدالرضا آرمن

دکتر عبدالرضا آرمن متخصص جراح عمومی
20408
اهواز
دکتر فرامرز پازیار

دکتر فرامرز پازیار متخصص جراح عمومی
18386
اهواز
دکتر مهین نقیب زاده

دکتر مهین نقیب زاده متخصص جراح عمومی
17350
تهران
دکتر منصور یزدان بد

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی
14616
تهران
دکتر محمد شیرخدا

دکتر محمد شیرخدا متخصص جراح عمومی
14684
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
14560
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
13389
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص