مطب پزشکان متخصص جراح عمومی در تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در تهران

بهترین دکتر جراح عمومی در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
34811

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی در تهران
26681

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
18407

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی در تهران
13437

دکتر محمد شیرخدا متخصص جراح عمومی در تهران
13371

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
12925

دکتر روبیک به بو فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
11636

دکتر آزاده جولایی متخصص جراح عمومی در تهران
10801

دکتر ناهید نفیسی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان در تهران
9927

دکتر منصوره اخگری متخصص جراح عمومی در تهران
9584

دکتر رضوان میرزایی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
8953

دکتر هادی احمدی آملی متخصص جراح عمومی در تهران
8777
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر