لیست پزشکان متخصص جراح عمومی تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در تهران

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
36394
دکتر لعبت گرانپایه

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی در تهران
28271
دکتر سعید درخشانی

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
19848
دکتر منصور یزدان بد

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی در تهران
14232
دکتر محمد شیرخدا

دکتر محمد شیرخدا متخصص جراح عمومی در تهران
14282
دکتر فخری السادات انارکی فیروز

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
14007
بدون تصویر

دکتر روبیک به بو فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
12723
دکتر آزاده جولایی

دکتر آزاده جولایی متخصص جراح عمومی در تهران
11962
دکتر ناهید نفیسی

دکتر ناهید نفیسی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان در تهران
11035
دکتر منصوره اخگری

دکتر منصوره اخگری متخصص جراح عمومی در تهران
10161
دکتر هادی احمدی آملی

دکتر هادی احمدی آملی متخصص جراح عمومی در تهران
9896
دکتر رضوان میرزایی

دکتر رضوان میرزایی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در تهران
9645
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر