لیست آدرس مطب پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر محمد فرجاد

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


3163

دکتر حمیدرضا فاتح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


2815

دکتر سید منصور رایگانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


2443

دکتر محمدرضا امید ظهور

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


2170

دکتر لیلا بیدکی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


1415

دکتر الهام دانش طلب

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


1371

دکتر بیژن فروغ

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


941

دکتر محمد صادق صدیق مستوفی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


934

دکتر محمد حسین سپهریان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


802

دکتر محمدتقی حلی ساز

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


686

دکتر مجیب بیرجندی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


602

دکتر سید احمد رئیس السادات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران


58
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب فيزيکي و توانبخشي بر حسب شهر