11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:57
مينو محرز
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر مينو محرز

داود يادگاري نيا
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر داود يادگاري نيا

نعمت اله جنيدي جعفري
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر نعمت اله جنيدي جعفري

حسين پهلوان زاده
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر حسين پهلوان زاده

حسن نوبري
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر حسن نوبري

امير رضا خليقي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خراسان رضوي - مشهد
دکتر امير رضا خليقي

مازيار پارسا
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر مازيار پارسا

بهرام زاهدي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر بهرام زاهدي

محمود سعيدي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر محمود سعيدي

علي صادقي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر علي صادقي

سيد رحيم عادل برخوردار
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد رحيم عادل برخوردار

محبوبه حاجي عبدالباقي
متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
تهران - تهران
دکتر محبوبه حاجي عبدالباقي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بيماريهاي عفوني و گرمسيري بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم