لیست پزشکان متخصص طب سوزنی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
مشهد
دکتر امیر هومن کاظمی مطلق طب سوزنی

دکتر امیر هومن کاظمی مطلق دکترای تخصصی طب سوزنی
17627
 کرمانشاه
دکتر مهرداد کاظم زاده حنانی طب سوزنی

دکتر مهرداد کاظم زاده حنانی دکترای تخصصی طب سوزنی
2197
تهران
دکتر محسن پرچمی عراقی طب سوزنی

دکتر محسن پرچمی عراقی متخصص طب سوزنی
1560
مشهد
دکتر نسرین مقامی طب سوزنی

دکتر نسرین مقامی متخصص طب سوزنی
1720
مشهد
دکتر سید جواد مجتبوی طب سوزنی

دکتر سید جواد مجتبوی متخصص طب سوزنی
1572
اهواز
دکتر سونیا ابراهیمی طب سوزنی

دکتر سونیا ابراهیمی متخصص طب سوزنی
842
زنجان
دکتر محمدجلال وفا طب سوزنی

دکتر محمدجلال وفا متخصص طب سوزنی
681
تهران
دکتر کتایون قربانی طب سوزنی

دکتر کتایون قربانی متخصص طب سوزنی
487
اهواز
دکتر ناصر تابش طب سوزنی

دکتر ناصر تابش متخصص طب سوزنی
482
برازجان
:(

دکتر مهدی جمالی متخصص طب سوزنی
357
شیراز
دکتر سوگند زارعی سدهی زاده طب سوزنی

دکتر سوگند زارعی سدهی زاده متخصص طب سوزنی
234
شیراز
دکتر مهدی قائمی نیا طب سوزنی

دکتر مهدی قائمی نیا متخصص طب سوزنی
187
لیست پزشکان طب سوزنی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص