6 خرداد 1396 - ساعت : 22:8

دکتر مجيد کريمي

کارشناس شنوايي سنجي

خوزستان - اهواز
دکتر مجيد کريمي

دکتر فرزانه ضميري عبدالهي

دکتراي تخصصي شنوايي سنجي

البرز - کرج
پزشک در سامانه عضو استدکتر فرزانه ضميري عبدالهي

دکتر محمدصادق عبدالهي

کارشناس ارشد شنوايي سنجي

آذربايجان غربي - مهاباد
دکتر محمدصادق عبدالهي

دکتر نيما رضازاده

کارشناس ارشد شنوايي سنجي

تهران - تهران
دکتر نيما رضازاده

دکتر گلناز مرادي پور

کارشناس شنوايي سنجي

تهران - تهران
دکتر گلناز مرادي پور


دکتر جبار مخدومي شربياني

کارشناس شنوايي سنجي

تهران - تهران
دکتر جبار مخدومي شربياني

دکتر اشرف السادات مومني عراقي

کارشناس شنوايي سنجي

  -   
دکتر اشرف السادات مومني عراقي

دکتر محمدمهدي شمسي

کارشناس شنوايي سنجي

قم - قم
دکتر محمدمهدي شمسي

دکتر اکرم کرماني

کارشناس شنوايي سنجي

-
دکتر اکرم کرماني

دکتر مهسا سليماني رودي

کارشناس شنوايي سنجي

-
دکتر مهسا سليماني رودي

دکتر الهام رجايي نجف آبادي

کارشناس شنوايي سنجي

-
دکتر الهام رجايي نجف آبادي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان شنوايي سنجي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم