4 خرداد 1396 - ساعت : 7:37

دکتر مهرداد صالحي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

تهران - تهران
دکتر مهرداد صالحي

دکتر محمدحسن کلانتر معتمدي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

تهران - تهران
دکتر محمدحسن کلانتر معتمدي

دکتر اصغر رمضاني

فوق تخصص جراح قلب و عروق

خوزستان - اهواز
دکتر اصغر رمضاني

دکتر سيد منصور عالمشاه

فوق تخصص جراح قلب و عروق

خوزستان - اهواز
دکتر سيد منصور عالمشاه

دکتر علي اکبر بيگي بروجني

فوق تخصص جراح قلب و عروق

اصفهان - اصفهان
دکتر علي اکبر بيگي بروجني

دکتر سيد خليل فروزان نيا

فوق تخصص جراح قلب و عروق

يزد - يزد
دکتر سيد خليل فروزان نيا

دکتر عباس افراسيابي راد

فوق تخصص جراح قلب و عروق

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عباس افراسيابي راد

دکتر حميدرضا اعلايي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

تهران - تهران
دکتر حميدرضا اعلايي

دکتر محمود سعيدي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

اصفهان - اصفهان
دکتر محمود سعيدي

دکتر محمدرضا کلانتر معتمدي

فلوشيپ تخصصي جراح قلب و عروق

تهران - تهران
دکتر محمدرضا کلانتر معتمدي

دکتر برديا نعمتي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

قم - قم
دکتر برديا نعمتي

دکتر رضايت پرويزي يونجالي

فوق تخصص جراح قلب و عروق

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضايت پرويزي يونجالي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراح قلب و عروق بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم