6 خرداد 1396 - ساعت : 22:8

دکتر ساسان توانا

فوق تخصص بيماريهاي ريه

تهران - تهران
دکتر ساسان توانا

دکتر خليل انصارين

فوق تخصص بيماريهاي ريه

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر خليل انصارين

دکتر اسماعيل ايدني

فوق تخصص بيماريهاي ريه

خوزستان - اهواز
دکتر اسماعيل ايدني

دکتر جعفر اصلاني

فوق تخصص بيماريهاي ريه

تهران - تهران
دکتر جعفر اصلاني

دکتر نادر رضايي

فوق تخصص بيماريهاي ريه

تهران - تهران
دکتر نادر رضايي

دکتر علي فريد عماد

فوق تخصص بيماريهاي ريه

فارس - شيراز
دکتر علي فريد عماد

دکتر حشمت اله توکل

فوق تخصص بيماريهاي ريه

خوزستان - اهواز
دکتر حشمت اله توکل

دکتر علي معيني

فوق تخصص بيماريهاي ريه

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي معيني

دکتر عليرضا ثابت پور

فوق تخصص بيماريهاي ريه

تهران - تهران
دکتر عليرضا ثابت پور

دکتر بابک امرا

متخصص بيماريهاي ريه

اصفهان - اصفهان
دکتر بابک امرا

دکتر عليرضا محجوب

فوق تخصص بيماريهاي ريه

البرز - کرج
پزشک در سامانه عضو استدکتر عليرضا محجوب

دکتر حميد سهراب پور

متخصص بيماريهاي ريه

تهران - تهران
دکتر حميد سهراب پور
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بيماريهاي ريه بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم