8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:36
سعيد توکلي واسکسي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سعيد توکلي واسکسي

تقي بغدادي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

سيد رامين حاج زرگر باشي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

عليرضا غزنوي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا غزنوي

مهتاب مهر افشان
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر مهتاب مهر افشان

کيوان مزدا
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر کيوان مزدا

غلامحسين شاه چراغي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
فارس - شيراز
دکتر غلامحسين شاه چراغي

عليرضا رحيم نيا
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا رحيم نيا
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم